Sifat Perniagaan Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam

Perniagaan adalah salah satu mata pencaharian yang terpuji dalam Islam, bahkan menurut sebagian ulama, perniagaan merupakan salah satu mata pencaharian yang paling utama. Pendapat ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam berikut:

Dari sahabat Rafi’ bin Khadij ia menuturkan: Dikatakan (kepada RasulullahT), “Wahai Rasulullah! Penghasilan apakah yang paling baik?” Beliau menjawab, “Hasil pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap perniagaan yang baik.” (HR. Ahmad, Ath-Thabrani, AL-Hakim, dan dishahihkan oleh Syaikh AL-Albani).

Pada zaman modern ini banyak sekali tata cara perniagaan yang dilakukan manusia. Bahkan sudah tidak jelas lagi mana yang dihalalkan dan mana diharamkan. Mereka banyak terjebak dalam praktek-praktek riba, yang jelas-jelas keharamannya.

Buku ini membahas semua permasalahan perniagaan secara Islami, yang banyak kaum muslimin menghiraukannya. Sangat cocok dijadikan sebagai pegangan kita di tengah ramainya syubhat-syubhat jual-beli masa kini. Buku ini semakin lengkap dengan adanya fatwa-fatwa dari Komite Tetap Untuk Riset Ilmiyyah dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia, yang menjawab setiap permasalahan jual beli masa kini.

Maka hendaklah setiap kaum muslimin kembali kepada semua aturan-aturan syari’at yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jangan sampai makanan yang kita makan, diperoleh dari harta yang haram tanpa kita sadari. Selamat membaca!

 

Judul Buku    : Sifat Perniagaan Nabi T

Penulis    : Dr. Muhammad Arifin bin Badri, MA

Penerbit    : Darul Ilmi publishing

Harga        : Rp 50.000,-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s